Waarom is Leasing interessant voor mijn bedrijf ?

Ieder bedrijf investeert op zijn tijd in nieuwe kapitaalgoederen. Nadat de investeringsbeslissing is genomen, dient tevens een beslissing te worden genomen over de financiering. Kiezen voor "Leasing" als financieringsvorm betekent dat uw bedrijf profiteert van een aantal voordelen. Dit hoeft niet in alle gevallen zo te zijn, echter zijn onderstaande voordelen veelvoorkomend. Lees altijd de informatie van de leasemaatschappij door alvorens deze te ondertekenen:

De leasemaarschappij

De leasemaatschappij financiert 100% van het aankoopbedrag van het bedrijfsmiddel. U hoeft dus geen eigen middelen in te brengen. Hierdoor blijft uw liquiditeitspositie onaangetast. Het bedrijfsmiddel dient u vaak als onderpand voor de leasemaatschappij op te geven. Uitgangspunt hiervan is dat u geen aanvullende zekerheden hoeft te verstrekken. Tenslotte staan de maandelijkse lasten vast gedurende de gehele looptijd van het leasecontract. Dit geeft u duidelijkheid over uw periodieke uitgaven.

De voordelen van een lease

Bovenstaande voordelen gelden voor zowel financial lease als voor operational lease. Laatstgenoemde leasevariant heeft daarnaast als extra voordeel dat de leasemaatschappij rekening houdt met de restwaarde van het bedrijfsmiddel na afloop van het leasecontract. Hierdoor kunnen de maandlasten voor de klant verlaagd worden. Indien ook nog verzekering en onderhoud worden opgenomen in het leasecontract, spreken we van "Full service leasing".

Door leasing te combineren met uw bestaande bankrelatie, kunt u de financiële bewegingsruimte van uw onderneming optimaliseren.

Op welke aspecten moet ik een lease-offerte beoordelen ?

Indien u een aanbieding ontvangt van een leasemaatschappij, kunt u hem op een aantal aspecten beoordelen. Vanzelfsprekend zult u aandachtig kijken naar de prijsstelling. Daarnaast kunt u een offerte op de volgende aspecten beoordelen:

  1. De snelheid waarmee de offerte aan u wordt uitgebracht.
  2. De follow-up (neemt de leasemaatschappij contact op om de offerte met u te bespreken?).
  3. De klantvriendelijkheid van de leasemaatschappij.
  4. De reputatie en het imago van de leasemaatschappij.
  5. De deskundigheid van de leasemaatschappij.
  6. De aanvullende service en adviezen die worden geboden.
  7. De van toepassing zijnde voorwaarden.